Stort behov for fagskolekandidater

Fagutdanning gir jobbmuligheter

Næringslivets hovedorganisasjon, NHO, har gjort en kartlegging blant sine medlemsbedrifter i forhold til hvilken kompetanse bedriftene har behov for. Her ligger fagskoleutdanning nærmest på topp. 

 

NHOs kompetansebaromer 2016_ rekruttering

 

Rapporten peker entydig på at det er fagutdanning som er den mest etterspurte kompetansen. Først og fremst på videregående nivå, tett fulgt av fagskole. Yrkesfag og fagskole oppgis hyppig uansett størrelse på bedriften eller hvor i landet den befinner seg.

 

NHOs kompetansebarometer 2016