Næringslivet inntar Fagskolen Oslo Akershus

PNN

Onsdag 13.desember lånte Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN) lokalene til Fagskolen Oslo Akershus for å gjennomføre et byggemøte. Lokalet som PNN lånte er fagskolens nye rom for digital samhandling. Fagskolen har det siste året fått på plass et rom tilrettelagt for digital samhandling i byggeprosjekter, eller Integrated Concurrent Engineering (ICE) som metoden også blir kalt.

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum ønsket å bruke rommet på fagskolen for å prøve ut denne prosjekteringsmetodikken i det som er et av Norges største og mest profilerte byggeprosjekter om dagen.

Kenneth Krogseth, BIM-koordinator for PNN oppsummerer bruken av rommet på følgende måte:

«Dette fikk vi mye ut av! Som prosjektgruppe fikk vi prøvd ut en samhandlingsmetodikk som i større grad gjør planlegging og koordinering lettere. Det er interessant å prøve nye metoder. For oss som gruppe var dette en ny og positiv erfaring»

I tillegg til besøket fra PNN har også Rambøll hatt møte i skolens nye samhandlingsrom. Faglærer Harald Selvær håper at skolens nye fasiliteter vil bidra til å knytte fagskolen og næringslivet enda tettere sammen.

Fagskolens ICE-rom vil også være tilgjengelig for andre prosjekter i tiden framover.