Nå kan du søke fagskole - VIGO er åpen

vigo logo


Hvis du vil søke fagskole, gjør du det elektronisk i søknadsportalen VIGO. Merk at du må ha fødselsnummer for å logge deg inn på VIGO.

 

Skulle du trenge hjelp til de ulike trinnene i søknadsprosedyren, er denne presentasjonen nyttig