Morgendagens prosjektledere fikk innblikk i Bygg21

Byggstudenter Fagskolen og Tiltnes, Bygg21

tekst og foto: Svanhild Blakstad, Byggeindustrien 

På årets andre skoledag fikk fagskoleelevene besøk av administrerende direktør Sverre Tiltnes, som ga dem en innføring i prinsippene og mandatet for Bygg21.

Nærmere 60 hel- og deltidsstudenter på fagskolens bygglinje skal i gang med sitt hovedprosjekt dette semesteret, og i 2018 skal studentene utfordres til å tenke helt nytt.

– Fagskolen har i år lagt seg på et helt nytt nivå når det gjelder hovedprosjekter og blir den første skolen i landet som legger vekt på Bygg21 sitt mandat når prosjektene skal løses, sier faglærer Trond Eeg Vatne til Byggeindustrien.

Han forteller at studentene skal finne cases hvor de løser utfordringer innen bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling i sine hovedprosjekter.

Det grønne skiftet og en byggekostnadsreduksjon på tyve prosent står sentralt i Bygg21-mandatet.

– Den norske byggenæringen ligger langt fremme, og dere har god grunn til å være yrkesstolte. Dere jobber med praktiske og komplekse løsninger hver dag. Vårt mål med å få ned kostnadsnivået med 20 prosent skal oppnås ikke ved å løpe fortere, men ved å jobbe smartere og samtidig få fremmet bærekraft, sier Sverre Tiltnes.

Han pekte også på utfordringen med å få utdannet nok fagfolk.

– Vi har en veldig stor utfordring i det at vi har altfor få fagarbeidere, og vi har kanskje gammeldagse fagarbeidere også. Yrkesfagene må henge med i den industrielle og digitale utviklingen. Bare 30 prosent av de som gjør den fysiske jobben har fagutdanning, resten er enten norske ufaglærte eller arbeidsinnvandrere, sier Tiltnes.

Det er ca 15 grupper som skal levere sine hovedprosjekter til våren, og Bygg21-direktøren annonserte at han gjerne tar turen til Fagskolen igjen når oppgavene er ferdig skrevet.

– Dersom disse prosjektene resulterer i like mange eksempler på Beste praksis, er dette er en gavepakke som vi gjerne vil være med på å formidle og dele. Vi blir mer enn gjerne med på innhøstingen. Det er en kjempeambisjon som vil være mye verdt, avsluttet han.

saken er i sin helhet hentet fra Bygg.no