Kunnskapsminister Jan Tore Sanner presenterte ny struktur for yrkesfagene på Kuben

Jan Tore Sanner presenterer ny struktur for yrkesfagene

Dette er den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet 2006 og skal tre i kraft fra høsten 2020.

Hovedendringene i den nye strukturen er at spesialiseringen skal skje allerede fra vg1 i større grad enn det gjør i dag. Målet med endringen er at yrkesutdanningen i større grad skal møte arbeidslivets behov. 

For fagskolene kan dette innebære at rekrutteringsgrunnlaget styrkes.  

Les mer om endringene i Kunnskapsdepartementets pressemelding.