Hvordan utvikle fagskolen for framtidas samfunn?

Publikum på fagskolelærerkonferansen på Gjøvik i november 2016

Tema for konferanse var: Hvordan utvikle fagskolen for framtidas samfunn.
Rundt 100 lærere og ledere fra flertallet av landets offentlige fagskoler møtte fram. Av disse var vi rundt 15 ansatte fra Fagskolen Oslo Akershus. Dagene var svært både fruktbare og lærerike.

Roboter vil fjerne tusenvis av norske jobber. Men fagfolk, altså folk som kan noe og som bryr seg, vil vi trolig alltid trenge, sa SINTEF-forsker Atle Jensen - se nettsidene til Fagskolen Innlandet.

Realkompetanse må vektlegges mye mer enn i dag, og fagbrev må gi videre studierett, sier professor Grete Haaland, professor ved Høyskolen i Oslo Akershus (HiOA), som slåss for yrkesfagene. Et prosjekt på yrkesfaglærerutdanningen ved HiOA viser at det nytter. Vi kan ikke snakke opp statusen til yrkesfagene. Dette må vises i praksis, påpeker Grete Haaland. Les mer.