Helsefag - mange muligheter

Helsefagstudenter

Tekst: Lars-Ludvig Røed/ Foto: Terje Heiestad/Millimeterpress 

 

– Det er veldig motiverende å studere ved siden av jobb, og jeg ønsker å styrke meg faglig, sier Endre.

– Vi snakker mye fag, vi studenter lærer veldig mye av hverandre, sier Sara.

– Helsestudiene på fagskolen har gitt meg nye ansvarsområder og masse spennende oppgaver, sier Siw Merete.

 

Helsefag noe å satse på

I et grupperom på Kuben, de moderne og prisbelønte lokalene til Fagskolen i Oslo og Akershus (FOA), er Endre Valand, Sara Petrine Eiterjord og Siw Merete Paulsen smilende enige om at helsefag er noe å satse på. Helsesektoren i Norge er i sterk vekst, og både teknologi og fagkunnskaper er i rivende utvikling. Det krever kompetente, oppdaterte medarbeidere – noe fagskolene de siste årene har bidratt med i stadig større grad. På fem av de seks store fagskolene på Østlandet som samarbeider om bl.a. nettstedet www.fagskolene.no, er helsefag en sentral del av studietilbudet. Og valgmulighetene er mange; på FOA finnes syv linjer: Demens og alderspsykiatri, Helse, aldring og aktiv omsorg, Helseadministrasjon, Oppvekstfag, Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Rehabilitering og Sterilforsyning i helsetjenesten.

Det er på den sistnevnte linjen Endre Valand har studieplass. Han har jobbet med sterilisering i 15-16 år på Rikshospitalet, men har fra før bare grunnskole som formell utdanning. Han har tilegnet seg kunnskaper via internundervisning og kurs.

 

Permisjon med lønn

– Jeg har lenge ønsket meg mer utdanning, men har tidligere ikke funnet noe relevant. Så kom dette nye studiet i sterilforsyning, det var akkurat det jeg håpet på. Jeg studerer én dag i uka og på fritiden, og arbeidsgiveren min, som også var pådriver for å få studiet opprettet, gir meg permisjon med lønn, sier Endre. Han går sammen med ca. 30 andre, alderen spenner fra rundt 20 til 50 pluss. Endres mål er altså å styrke sin kompetanse.

– Kanskje vil det også komme lærlinger på min avdeling på Rikshospitalet, da kan jeg være en ressurs for dem. Kirurgisk utstyr blir mer og mer avansert, vi må ha de nødvendige kunnskapene, sier Endre Valand.

Sara Petrine Eiterjord går annet studieår (deltid) på linjen Psykisk helsearbeid og rusarbeid, og hun gir sitt valg attesten «veldig bra»:

– Jeg gikk på helse- og sosiallinje på videregående, og jeg har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Men jeg ønsket noe annet enn vikarjobben jeg hadde i en barnehage i Nord-Norge. Jeg ville lære mer, få mer kompetanse. Jeg leste om fagskolene og helsefag på nettet, jeg søkte og kom inn og flyttet til Oslo. I tillegg til å studere jobber jeg nå som assistent i seksjonen for hverdagsmestring i St.Hanshaugen bydel.

 

Lærer mye av hverandre

– Det er et veldig godt studiemiljø her. Vi er 16 studiekolleger med variert yrkesbakgrunn, og vi lærer mye av hverandre. Dermed blir studiene atskillig mer enn bare forelesningene. Oppholdet her har gitt meg lyst til å studere mer når jeg er ferdig, kanskje på en høyskole for å bli vernepleier og sykepleier. Jeg har fått se flere veier jeg kan gå, sier Sara Petrine Eiterjord.

Siw Merete Paulsen nikker gjenkjennende til Endres og Saras studieglede. Årene hun gikk på fagskolen, 2007-2009, opplevde hun det samme på linjen Helseadministrasjon.

– Jeg var helsesekretær på Aker sykehus da arbeidsgiveren kom med tilbud om videreutdanning. Jeg kjente lite til studiet, men jeg skulle få lønnet permisjon og var nysgjerrig, så det var lett å hoppe på. Opplegget var som skreddersydd for meg, og det var nær og viktig kontakt mellom skole og arbeidsgiver. Jeg fikk fordype meg i oppgaver som var relevante, og det var mange gode forelesere. I dag underviser jeg selv her iblant, og skolen tilpasser seg stadig godt behovet hos arbeidsgiverne, sier Siw Merete.

Hun var 42 år da hun begynte, hun kaller starten «kjempetøff». Men hun ble raskt varm i trøya, og hun er svært fornøyd med at hun våget spranget den gang.

– Jeg har fått mange nye muligheter, mye ansvar og mange spennende oppgaver. I dag jobber jeg som administrativ rådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), vi har kontorer på Aker sykehus. Studiet i Helseadministrasjon passer for helsepersonell som vil fordype seg innen administrasjon, og jeg tror det er en særs aktuell bakgrunn for jobb i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Siw Merete Paulsen. 

 

Les mer om de ulike studiene: