Hands-on bedriftsøkonomi

Økonomispill bygg 1-gruppearbeid

Opplegget tar 6 timer og er utviklet av Alf Kirkeberg. Kirkeberg kom til FOA og ledet de to byggklassene gjennom spillet.

Målet er at studentene skal lære det viktigste rundt praktisk bedriftsøkonomi: Øve opp økonomiforståelse; få kunnskap om resultat og balanse, nøkkeltall og strategiske valg.

I spillet utgjør hver gruppe én bedrift, som startes og drives gjennom fire år. Gruppene (bedriftene) får ulike strategiske valg gjennom fireårsperioden, og dermed blir resultatene forskjellige. Gruppene vil etter hvert se hva som gir kortsiktige gevinster og hvilke tiltak som virker bedre over tid. 

En annerledes dag, der samarbeid i gruppe gav "hands-on" faglig forståelse, som studentene kan ta med seg videre i studieløp og, etterhvert jobb.