Fullt hus på BIM-seminaret

BIM seminar publikum

De 300 plassene til seminaret fredag 27.01.ble fullsatt på rekordtid, og det var i all hovedsak et ungt publikum som hadde tatt turen til Kuben for å få mer innsikt i BIM og mulighetene det gir i byggeprosessen. Det var studenter fra høyskoler og fagskoler, men også en del som var nysgjerrige på BIM-teknikk som mulig karrierevei. 

 


Morgendagens byggere - lær dere BIM!


En av innlederne, Diderik Haug fra Statsbygg, gjorde et poeng av nettopp dette.


- Det er dere, som er her nå, sa han og pekte ut på det unge publikummet
- det er dere som skal stå for endringene på byggeplassene i morgen - og i overmorgen. Da er BIM helt sentralt. Så lær dere det!  


BIM står for "bygningsinformasjonsmodellering", eller "building information modelling" som det heter på engelsk. Like greit å venne seg til det engelske, for dette er et internasjonalt fagområde, som det blir mer og mer av på byggeprosjekter rundt om i verden.  

 

Byggeplasser uten tegninger

Deltagerne fikk blant annet en grundig innføring i det helt sentrale begrepet Åpen BIM. I korthet innebærer dette at all informasjon i en byggeprosess er samlet på ett sted, i et åpent digitalt format, slik at ulike faggrupper har tilgang til samme informasjon. Dette fremmer samhandling og kommunikasjon mellom de ulike fagene, og en kan lettere unngå misforståelser og store feil, som for eksempel budsjettoverskridelser eller forsinkelser. Åpen BIM gjør tegninger overflødige på byggeplassen.


I tillegg til at praktisk bruk av BIM ble belyst fra ulike deler av bransjen, fikk deltagerne på seminaret også et innblikk i internasjonaliseringen av BIM, samt BIM i utdanningen. 

 

Fagtorg

Etter de faglige presentasjonene, var det fagtorg og lunsj, hvor studenter og bransje kunne mingle og prate fag. Hele atten utstillere fra bransjen var representert med stands på fagtorget. 

 

Bak arrangementet står Fagskolen Oslo Akershus, BIM-fag og Building SMART Norge.

 

Vi minner også om vår åpne fagdag, "Den digitale byggeplassen", 17. mars. Les mer og meld deg på her.