Første kull med spesialister i fuktteknikk er uteksaminert

Fuktteknikk-kandidater 2018  - foto: NHO Service og Handel

29 studenter har i to år, og ved siden av full jobb, fordypet seg i fuktteknikk ved Fagskolen Oslo og Akershus.

NHO Service og Handel har vært pådriver for dette studiet, som retter seg mot mange målgrupper, ikke bare i skadesaneringsbransjen. Bakgrunnen er at fuktskader nå har passert brann som viktigste årsak til skader på bygg. Det er nå dobbelt så mange fuktskader som brannskader, og behovet for mer kompetanse om fuktteknikk er stort.

Dette nett- og samlingsbaserte deltidsstudiet ble etablert på Fagskolen Oslo Akershus i 2016. NHO Service og Handel har vært pådriver fordi bransjen etterspør økt kompetanse. Studieplanen er utviklet i tett samarbeid med bransjen. Studiet tilbys annethvert år, og neste oppstart er høsten 2018.

Rektor Kirsti Andresen ved Fagskolen Oslo Akershus og direktør Ole Erik Almlid fra NHO holdt taler til kandidatene under feiringen sist uke.

Danner modell for andre fag

- Denne utdanningen er svaret på utfordringer Norge står overfor når det gjelder tilgang på fagutdannet arbeidskraft tilpasset de spesifikke behov ulike bransjer har, sa Ole Erik Almelid. Han understreket at studiet er et svært godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, enkeltbedrifter og utdanningsinstitusjonene, både når det gjelder utforming av fagplaner og gjennomføring av undervisning.

- Studiet danner modell for andre fagområder. Det er viktig for folk å kunne videreutdanne seg mens de er i jobb, og åpne nye karrieremuligheter, sa Almlid.

Rektor Kirsti Andresen berømmet NHO Service og Handel og bedriftene for å ha tatt initiativ til studiet og for å ha engasjert seg i å etablere og utvikle fagskolestudiet. Hun berømmet studentene for å bringe inn egne yrkeserfaringer i faget og slik bidra til å gjøre utdanning relevant. Fagskolen ser for seg å utvide samarbeidet med næringslivet og ser fram til å utvikle nye utdanningstilbud med NHO Service og Handel.

Les mer om studiet.

 

(basert på oppslag på NHO Service og Handel sine wesider, https://www.nhosh.no/)