FOAS er stiftet

1

FOAS (Fagskolen Oslo Akershus Studentutvalg)

 

I dag hadde FOAS generalforsamling. Generalforsamlingen gikk gjennom vedtekter og stiftet FOAS. Det ble også valg av styre.

 

FOAS sitt formål:

  • Studentforeningen skal arbeide for å skape et godt studiemiljø ved Fagskolen Oslo  Akershus. Både faglig og sosialt.

 

  • Studentforeningen skal ivareta studentenes interesser i forhold til skolens ledelse,  øvrige studentorganisasjoner, offentlige organisasjoner, myndigheter og næringslivet.

 

  • Studentforeningen skal arbeide for studiets og skolens anseelse.

 

Styret i FOAS:

 

Styret oppfordrer deg som student til å delta og bidra på aktiviteter i regi av FOAS!

Velkommen som medlem!