Østlandssamarbeidet møtes på FOA

kubenpipa

FelleslogoAlle ansatte på fagskolene i Østlandssamarbeidet ønskes velkommen til felles utviklingsdag. Denne dagen vil gi oss en unik mulighet for samarbeid, diskusjoner og avklaringer om de ulike studienes innhold, planer, begreper, ambisjonsnivå, arbeidsformer og generell erfaringsutveksling.

Vel møtt!

Skolenavn