Lærerikt besøk fra Arbeidstilsynet

Anne Sørum, overingeniør i Arbeidstilsynet går gjennom funn i undersøkelse

Anne Sørum, overingeniør i Arbeidstilsynet (på bildet over) har vært prosjektleder for et tilsynsprosjekt i byggebransjen fra 2013 til 2016. I denne perioden ble det gjennomført flere tusen tilsyn på norske byggeplasser.

Parallelt med tilsynsprosjektet, har Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) gransket årsakene til alvorlige skader i byggebransjen. 

Sørum tok for seg erfaringene fra tilsynsprosjektet og rapportene utgitt i samarbeid med Stami, og hadde en kort gjennomgang av reglene for arbeid i høyden (Forskrift om utførelse av arbeid). I tillegg introduserte hun Arbeidstilsynets nye hjemmesider, der man nå enkelt finne frem til Arbeidstilsynets kommentarer til forskriftene.  

Arbeidsulykker og arbeid i høyden var et tema som skapte engasjement hos studentene våre, og de hadde mange spørsmål rundt Arbeidstilsynets praksis under Q&A-delen.

Les mer i rapportene fra granskningen i Kompass nr. 8 2016 - Ulykker i bygg og anlegg  og Kompass nr. 1 2017 Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg.