Bachelor i byggeplassledelse

Illustrasjonsfoto byggeplassledelse -foto: Millimeterpress

Utdanningens innhold er utarbeidet i tett samarbeid med arbeidslivet, både ved enkeltbedrifter, hovedsammenslutninger og bransjeorganisasjoner.

  • Arbeidslivet trenger ledere med en helhetsforståelse for byggeprosessen
  • Ledere må ha kompetanse i tverrfaglig og flerkulturelt samarbeid og koordinering på byggeplass
  • Ledere må beherske digitale verktøy som BIM, Excel etc
  • Ledere må ha god forståelse for prosjektstyring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus
  • Ledere bør kjenne grunnleggende elementer i Lean-metoden, logistikk, produktivitet og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen

Opptakskrav

Til utdanningen i byggeplassledelse må søker ha fylt 23 år i løpet av opptaksåret og må kunne dokumentere fem års fulltids arbeidserfaring og eller utdanning. Søker må ha bestått fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie fra videregående opplæring med karakteren 2 eller bedre. Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke dekker opptakskravet gjennom formell utdanning, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse kan tilkjennes på grunnlag av kunnskaper søker har fått gjennom minst fem års lønnet og ulønnet arbeid, organisasjons­arbeid, utdanning eller på annen måte.

Hel- eller delttidstudier 

  • Utdanning på heltid med en varighet på tre år.
  • Utdanning på deltid over to og et halvt år.
  • Utdanning på deltid over fem år.

Arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet tilbys ved Fagskolen Innlandet, som er en av våre samarbeidsskoler.

Les mer om studiet på hyu.no