Bra damer på Kuben 8. mars

Kamzy holder appell

Elevrådslederen

Den 8. mars 2017 feires nok en gang den internasjonale kvinnedagen over hele verden. Dagen ble markert for første gang i New York i 1908, og den gang kjempet kvinnene for stemmerett. I dag kjemper kvinner for andre rettigheter enn våre mødre og bestemødre, og noen hevder også at en egen dag for kvinner ikke lenger er relevant.

Markering på Kuben

Kvinnedagen 2017 handler om kvinner i arbeidslivet, og på en yrkesfagskole er dette temaet av stor betyding. Både varaordføreren og elevrådslederen på vgs holdt engasjerende appeller for de fremmøtte. Kamzy snakket om at kvinnedagen fremdeles er nødvendig, selv i Norge som kanskje er et av verdens mest likestilte land. Kuben vgs' elevrådsleder minnet oss blant annet om at utenfor vårt eget land er det en stor jobb å gjøre. Ikke alle har en likestillingslov, slik vi i Norge fikk allerede i 1978. På Kuben ønsker vi alle jenter, kvinner og damer over hele verden lykke til videre i kampen for like rettigheter!