– Et stort privilegium

Rektor Kirsti Andresen

To uker inn i stillingen som ny rektor, har Kirsti Andresen allerede mange tanker om skolens fremtid.

– Jeg ønsker at Fagskolen (FOA) skal være førstevalget for studenter når de velger yrkesfaglig videreutdanning. Vi skal levere en utdanning som styrker studentenes karrieremuligheter og bedriftenes konkurranseevne. Bransjene skal forbinde skolen vår med kompetanse, innovasjon og kvalitet, sier hun.

Kirsti har bakgrunn som vernepleier i helsesektoren – hovedsakelig fra opplæring av barn og unge med autisme. I tillegg har hun jobbet på Sogn, Lambertseter, Ulsrud, Bjørnholt og Kuben vgs.

– Hvorfor falt valget på Fagskolen Oslo Akershus?

– På Sogn og Kuben vgs hadde jeg primært ansvaret for yrkesfagene. Jeg var med på å utvikle nye og alternative løp for fagutdanning. Vi hadde tett kontakt med næringslivet, og jeg ble godt kjent med behovet for flere fagarbeidere innenfor ulike yrkesfag – ikke minst behovet for fagarbeidere med tilleggsutdanning og fordypning utover fagbrev.

– Jo mer jeg forstår av fagskolens egenart, jo mer ser jeg at det er dette skoleslaget jeg ønsker å jobbe med.

– Hva er ditt inntrykk av skolen så langt?

– Jeg opplever at det finnes en yrkesstolthet hos lærerne – både overfor læreryrket og det faget den enkelte underviser i. De har studentenes læring i fokus, og brenner for fagene sine.

– I tillegg er den tette kontakten med arbeidslivet bra. Det som det undervises i, er det som faktisk etterspørres av kunnskap og ferdigheter i det praktiske liv.

– Hvilke arbeidsoppgaver gleder du deg mest til å ta tak i?

– Først av alt gleder jeg meg til å bli bedre kjent med lærerne og de ulike utdanningene vi tilbyr. Vi må sikre at vi har et oppdatert fagmiljø med høy kompetanse hos lærerne på alle felt innenfor utdanningen vår.

– I tillegg gleder jeg meg selvfølgelig også til å samarbeide med rektorer på andre fagskoler, og ikke minst med andre miljøer utenfor skolen. Vi har mye å lære av våre samarbeidspartnere i næringslivet.

– Fagskolen har som mål å være landets ledende fagskole. Hvordan vil du bidra til dette?

– Vi må tilby etterspurte utdanninger som er tilpasset voksne studenters behov. I tillegg må vi styrke samarbeidet med bransjene, og jobbe for at flere kjenner til utdanningstilbudet vårt. FOA skal være et attraktivt og anerkjent tilbud som mange ønsker å benytte seg av.

– Det er tid for skolestart. Hva gleder du deg mest til?

– Det blir utrolig hyggelig å treffe studentene, som jeg opplever som en veldig motivert og ambisiøs studentgruppe. Flere er i jobb og tar utdanning i tillegg, både på dag- og kveldstid, i tillegg til lørdager.

– Jeg gleder meg også til å delta i noen undervisningsøkter på de ulike fagområdene, for å se hvordan det er å være student på fagskolen. Min tidligere erfaring er jo primært fra opplæring på videregående skolenivå.

– Til slutt, hva gjør du når du ikke jobber?

Jeg er et friluftsmenneske og bruker mye fritid i skogen, på fjellet og ved sjøen. Min favorittaktivitet er å gå – enten til fots eller på ski.