Fagskolen har ordinær undervisning

Merk at kalenderen i utgangspunktet viser skoleruten for Osloskolen. Fagskolen har sin egen skolerute, som tidvis avviker fra Osloskolens. Der det er avvik, gjør vi dette tydelig i kalenderen (som i denne posten).